Forma Plus
... baterije - punjači - lampe - sijalice - kablovi - konektori - prekidači - utičnice ...
Home. GP Batteries. GP sijalice. Panasonic. Smart Connexion. Contrel Shop. Kontakt. SIJALICE
GP Zink-carbon baterije          GP NiMh punjive baterije           GP Punjači                           Panasonic Zink-carbon baterije             Audio-video kablovi               Zidni prekidači i utičnice

GP Alkalne baterije                  GP Baterije za telefone              GP Lampe                            Panasonic Alkalne baterije                     Audio-video konektori           Tel.kablovi i nastavci

GP Litijumske baterije             GP Baterije za satove                GP Štedljive sijalice            Panasonic punjive baterije                     Prenosne el.utičnice               USB kablovi
 a 2013 - Forma Plus d.o.o. Beograd
Pouzdan i nezavisan GP se
zadržao na čelu proizvodnje
baterija više od 40 godina,
kroz sve sofisticiranije istra-
živanje i razvoj, kao i predvi-
đanjem  potreba korisnika i
ponudom prodavacima da u
svojim radnjama imaju
najbolje proizvode!
Svetski poznata kao ekološki
odgovorna kompanija, GP nudi
širok izbor energetski efikasnih
rešenja kod osvetljenja sa pose-
bnim osvrtom ka kompaktnim
modelima, različitih oblika i dime-
nzija za korišćenje u domaćinstvu
i poslovne svrhe.    
Opširnije Opširnije
Nova generacija Panasonic
alkalnih baterija za svako-
dnevnu upotrebu razvijene
da obezbede energiju i u
najzahtevnijim uređajima!
Pouzdan izvor energije sa
novom  tehnologijom  pruža  
i do 10% više od prethodnih
Modela.             
Opširnije
Smart Connexion kao sopstvena
robna marka u poslednje vreme
predstavlja prepoznatljivo ime
na našem tržištu u oblasti audio,
video i elektro kablova i konektora.
Na sledećim stranama pogledajte
širok asortiman kvalitetnih
proizvoda koji nudimo.  
Opširnije
GP baterije i punjači
GP štedljive sijalice
Panasonic baterije
Smart Connexion
OSTALI PROIZVODI U PONUDI
Samo jedna GP ReCyko baterija
zamenjuje 1000 alkalnih baterija
koja sa mogućnošću ponovnog
punjenja u značajnoj meri sma-
njuje deponovanje standardnih
istrošenih baterija kao i cenu
koštanja baterija uopšte.
PUNJIVE BATERIJE / PUNJAČI
Opširnije Opširnije b
Nova serija GP baterijskih lampi
napravljene od specijalnih mate-
rijala koji sprečavaju klizanje i
okretanje u ruci, pogodne za
svaku priliku na mestima
bez svetla.
Dobar ergonomski dizajn sa
izborom prijatnih boja sa
LED sijalicom koja daje
dovoljno jako svetlo i za
zahtevnije situacije uz
minimalan utrošak energije.
Potpuno Nova Tehnologija
Koja kombinuje prednosti
Alkalnih i Punjivih baterija
GP Baterijske lampe
LED sijalice
Panasonic LED sijalice
Praški dvorac (Češka Republika) je najveći drevni dvorac na svetu i UNESCO-va svetska baština.
10.000 konvencionalnih sijalica je u ovom dvorcu, koji je održao svoj izgled tokom godina,
zamenjeno sa Panasonic LED sijalicama!
Učinite da i Vaš dom izgleda čarobno!
Uz minimalnu potrošnju električne energije!
Opširnije Novo u ponudi!
Do 88%
Uštede
Energije